Kontakt
Dom Samochodowy GERMAZ

Dom Samochodowy GERMAZ
Sp. z o.o.

 

ul. Strzegomska 139
54-428 Wrocław

tel. +48 71 358 20 10

 


Office in Warsow

ul. Ciesielska 20
04-653 Warszawa
tel. +48 22 815 25 33,
fax +48 22 613 03 28
Direktor of
Office  in Warsow

Dariusz Sobala
dsobala@germaz.pl

 

NIP: 894-00-05-440
KRS 0000166371
Kapitał zakładowy:
20 722 000 zł

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

 

Contacts to departments

 

Office in Wrocław

+48 71 358 20 13
biuro@germaz.pl

Reception

+48 71 358 20 10
recepcja@germaz.pl

Technical Department

+48 71 358 20 71/76
misanski@germaz.pl

Department of Special Production

+48 71 358 20 83
askraburski@germaz.pl

Armoured Vehicles

+48 601 624 229 eharlozynska@germaz.pl